STUDIO

TRUNG & CHI

Có câu ngạn ngữ “Mọi điều xảy ra đều có lí do của nó”. Nhưng đồng thời cũng có những điều xảy ra mà sẽ chẳng ai cắt nghĩa được lí do vì sao, và tình yêu là một trong những điều như thế.

Chúng ta có thể trăn trở, có thể thắc mắc nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ thật sự cần câu trả lời vì sao cho tình yêu.

Vì bản thân tình yêu, chính nó đã là câu trả lời rồi.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
free online course
download samsung firmware
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
studio